Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (56)

Mina enhetslistor

  • !
Genomförda första besök inom 90 dagar i reumatologisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Maj2017Maj2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Genomförda första besök inom 90 dagar i reumatologisk vård

Andel första besök som genomförts inom 90 dagar i reumatologisk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket94 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Reumatisk sjukdom, Väntetider och tillgänglighet