Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Egna tänder hos äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Egna tänder hos äldre

Antal egna tänder hos personer 80-89 år. Medianvärde.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket22
Median

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Tandvård