Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Egna tänder hos äldre

Antal egna tänder hos personer 80-89 år. Medianvärde.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket22
Median

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Tandvård