Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Vårdtillfälle med skada - journalgranskning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Halvår
H12015H12018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vårdtillfälle med skada - journalgranskning

Andel vårdtillfällen där patienten fått en skada.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket11,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Säker vård