Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (193)

Mina enhetslistor

  • !
Hälsosamtal vid schizofreni och psykossjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Hälsosamtal vid schizofreni och psykossjukdom

Andel patienter med schizofreni och psykossjukdom som har haft hälsosamtal under de senaste 12 månaderna.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket43,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

60

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)

PsykosR har angett målnivån 60 procent

Källor

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Förebyggande vård, Psykisk ohälsa