Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (162)

Mina enhetslistor

  • !
Hälsosamtal vid schizofreni och psykossjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Hälsosamtal vid schizofreni och psykossjukdom

Andel patienter med schizofreni och psykossjukdom som har haft hälsosamtal under de senaste 12 månaderna.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket39,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

60

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)

PsykosR har angett målnivån 60 procent

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Förebyggande vård, Psykisk ohälsa

Källor

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård (PsykosR)