Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Palliativ kemoterapi vid generaliserad lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Palliativ kemoterapi vid generaliserad lungcancer

Andel patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IV (PS 0–2) som planerats för palliativ kemoterapi.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket89,6 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

78

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 78 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Nyckelord

Palliativ vård, Lungcancer, Cancer