Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (83)

Mina enhetslistor

  • !
Positiv upplevelse av information och kunskap hos patienter som besökt en akutmottagning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positiv upplevelse av information och kunskap hos patienter som besökt en akutmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en akutmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket65,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Martin Midböe

Nyckelord

Patienterfarenheter