Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad 30 dagar efter operation av ändtarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överlevnad 30 dagar efter operation av ändtarmscancer

Andel patienter som var vid liv 30 dagar efter operation av ändtarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket99,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

99

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 99 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

96

Svenska Kolorektalcancerregistret

Svenska kolorektalcancerregistret har angett 96 procent som som gräns för måluppfyllelse.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Cancer, Ändtarmscancer

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)