Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (70)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter borttagande av livmoder
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter borttagande av livmoder

Andel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter borttagande av livmoder.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Mats Löfgren

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Borttagande av livmoder