Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (74)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter borttagande av livmoder
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter borttagande av livmoder

Andel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter borttagande av livmoder.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket77,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Borttagande av livmoder