Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (71)

Mina enhetslistor

  • !
Minskning av övervikt efter obesitaskirurgi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Minskning av övervikt efter obesitaskirurgi

Minskning av övervikt 2 år efter obesitaskirurgi. Mätperioden avser tid för uppföljning.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Förebyggande vård, Kirurgi, Övervikt och fetma

Granskare

Ingmar Näslund

Källor

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)