Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Eftervårdsbesök på barnmorskemottagning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Eftervårdsbesök på barnmorskemottagning

Andel kvinnor som varit på eftervårdsbesök inom mödrahälsovård 4–16 veckor efter förlossning.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

85

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har som målvärde angett att minst 85 procent av kvinnorna ska komma till eftervårdsbesök på barnmorskemottagning.

Källor

Graviditetsregistret

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Förebyggande vård, Graviditet, förlossnings- och nyfödda