Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Eftervårdsbesök på barnmorskemottagning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32015Q32018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Eftervårdsbesök på barnmorskemottagning

Andel kvinnor som varit på eftervårdsbesök inom mödrahälsovård 4–16 veckor efter förlossning.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket90,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

85

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har som målvärde angett att minst 85 procent av kvinnorna ska komma till eftervårdsbesök på barnmorskemottagning.

Källor

Graviditetsregistret

Granskare

Olof Stephansson

Nyckelord

Förebyggande vård, Graviditet, förlossnings- och nyfödda