Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Fysiskt träningsprogram 12–14 månader efter hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Fysiskt träningsprogram 12–14 månader efter hjärtinfarkt

Andel personer som deltagit i fysiskt träningsprogram 12–14 månader efter hjärtinfarkt. Avser patienter yngre än 75 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket51,9 %
SWEDEHEART
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

60

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 60 procent.

50

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 50 procent.

Källor

Swedeheart SEPHIA

Nyckelord

Förebyggande vård, Hjärtsjukdom, Målnivå kvalitetsregister