Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (95)

Mina enhetslistor

  • !
Fysiskt träningsprogram 12–14 månader efter hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fysiskt träningsprogram 12–14 månader efter hjärtinfarkt

Andel personer som deltagit i fysiskt träningsprogram 12–14 månader efter hjärtinfarkt. Avser patienter yngre än 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket20,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

60

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 60 procent.

50

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 50 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Förebyggande vård, Hjärtsjukdom

Granskare

Tomas Jernberg

Källor

SWEDEHEART