Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad vid tjocktarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fem år
19952014
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Överlevnad vid tjocktarmscancer

Relativ 5-årsöverlevnad hos patienter 30–89 år med tjocktarmscancer. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket65,7 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

67

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 67 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Cancerregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Cancer, Dödlighet i befolkningen, Målnivå Socialstyrelsen, Tjocktarmscancer