Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (99)

Mina enhetslistor

  • !
Dagkirurgiska operationer vid framfall
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Dagkirurgiska operationer vid framfall

Andel framfallsoperationer utförda i dagkirurgi

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket62,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi