Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Upplevd god telefontillgänglighet till 1177
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Upplevd god telefontillgänglighet till 1177

Andel invånare som upplever en god tillgänglighet till 1177 Vårdguiden på telefon.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket71,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Vårdbarometern, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården, Väntetider och tillgänglighet