Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (95)

Mina enhetslistor

  • !
Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom medicinsk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Maj2017Maj2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom medicinsk vård

Andel som väntat 90 dagar eller kortare på första besök inom medicinsk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet