Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Fysisk aktivitet vid KOL
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fysisk aktivitet vid KOL

Andel patienter med KOL som når mål för fysisk aktivitet.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket40,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Luftvägsregistret

Granskare

Ann Ekberg-Jansson

Nyckelord

Förebyggande vård, Astma och KOL