Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (21)

Mina enhetslistor

  • !
Fysisk aktivitet vid KOL
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Fysisk aktivitet vid KOL

Andel patienter med KOL som når mål för fysisk aktivitet.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket40,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Luftvägsregistret

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Förebyggande vård, Astma och KOL