Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (5)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av demens
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
April2017April2017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Förekomst av demens

Andel av listad befolkning ≥ 65 år som har fått diagnos demens någon gång de senaste 18 månaderna

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Primärvårdskvalitet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Primärvård, PrimärvårdsKvalitet, Demens