Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
Rapporterande enheter (5)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av demens
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
December2007April2017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Förekomst av demens

Andel av listad befolkning ≥ 65 år som har fått diagnos demens någon gång de senaste 18 månaderna

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Primärvårdskvalitet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Demens, Primärvård, PrimärvårdsKvalitet