Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Andra besök än läkarbesök i specialiserad psykiatrisk öppen vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Andra besök än läkarbesök i specialiserad psykiatrisk öppen vård

Antal besök hos andra personalkategorier än läkare i specialiserad psykiatrisk öppen vård per 1 000 invånare

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket408
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Öron-Näsa-Hals, Vårdkonsumtion