Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (97)

Mina enhetslistor

  • !
Antibiotika i rätt tid vid knäprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Antibiotika i rätt tid vid knäprotesoperation

Andel patienter som fick förebyggande antibiotika i rätt tid inför knäprotesoperation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket44,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska Knäprotesregistret

Granskare

Otto Robertsson

Nyckelord

Kirurgi, Läkemedelsbehandling, Ortopedi