Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Tid för rapportering av diagnos vid prostatacancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42014Q42017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tid för rapportering av diagnos vid prostatacancer

Andel män med prostatacancer som rapporterats till Nationella prostatacancerregistret inom 30 dagar efter diagnosdatum.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket45,9 %
Nationella Prostatacancerregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

80

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har 80 procent som mycket god måluppfyllelse.

40

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har 40 procent som god måluppfyllelse.

Källor

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Granskare

Pär Stattin

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Prostatacancer, Väntetider och tillgänglighet, Cancer