Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Rekommenderade åtgärder för patienter med ökad risk för trycksår
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Rekommenderade åtgärder för patienter med ökad risk för trycksår

Andel patienter med ökad risk för trycksår som får minst två av tre rekommenderade åtgärder.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket60,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Säker vård