Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Rekommenderade åtgärder för patienter med ökad risk för trycksår
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Rekommenderade åtgärder för patienter med ökad risk för trycksår

Andel patienter med ökad risk för trycksår som får minst två av tre rekommenderade åtgärder.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket63,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Säker vård