Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Täckningsgrad för Swedeheart/Riks-HIA
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Täckningsgrad för Swedeheart/Riks-HIA

Andel patienter ( under 80 år) med akut hjärtinfarkt som registrerats i Swedeheart/Riks-HIA.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket94,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

95

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är det högre målvärdet satt till 95 procent.

90

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är det lägre målvärdet satt till 90 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Hjärtsjukdom, Deltagande i kvalitetsmätning

Källor

SWEDEHEART