Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Miniinvasivt borttagande av gallblåsa
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Miniinvasivt borttagande av gallblåsa

Andel patienter som opereras med miniinvasiv teknik vid borttagande av gallblåsa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (GallRiks)

Nyckelord

Kirurgi, Mage- och tarmsjukvård