Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (97)

Mina enhetslistor

  • !
Miniinvasivt borttagande av gallblåsa
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Miniinvasivt borttagande av gallblåsa

Andel patienter som opereras med miniinvasiv teknik vid borttagande av gallblåsa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket93,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (GallRiks)

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Kirurgi