Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Miniinvasivt borttagande av gallblåsa
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Miniinvasivt borttagande av gallblåsa

Andel patienter som opereras med miniinvasiv teknik vid borttagande av gallblåsa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (GallRiks)

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Kirurgi