Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (77)

Mina enhetslistor

  • !
Tid till operation vid höftfraktur
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20072017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Tid till operation vid höftfraktur

Tid till operation av höftfraktur efter ankomst till sjukhus.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket23,5
Timmar

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT)

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi