Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (312)

Mina enhetslistor

  • !
Användning av antipsykotiska läkemedel hos äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
December2017December2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Användning av antipsykotiska läkemedel hos äldre

Andel äldre i befolkningen som använder antipsykotika. Avser personer 75 år och äldre. Ny definition av indikatorn från 2018.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Läkemedelsbehandling