Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (312)

Mina enhetslistor

  • !
Användning med antipsykotiska läkemedel hos äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Februari2017Februari2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Användning med antipsykotiska läkemedel hos äldre

Andel äldre i befolkningen som använder antipsykotika. Avser personer 75 år och äldre.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Psykisk ohälsa