Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Mina enhetslistor

  • !

Befolkningens syn på hälso- och sjukvården

En majoritet av invånarna i Sverige tycker att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De flesta har också förtroende för hälso- och sjukvården i sitt landsting eller region.

Indikatorer som ingår i rapporten

"Förtroendet för sjukhusen är högre än för primärvården, även om resultaten varierar mycket över landet."

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Kap 1.

Hälso- och sjukvårdsbarometern fångar attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående.

Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens och regionernas verksamhet. I 2017 års undersökning deltog totalt 41 174 personer över hela landet.
Hälso- och sjukvårdsbarometern har från och med 2016 ett nytt upplägg med en mixad datainsamlingsmetod. Syftet med förändringen är att få en ökad tillförlitlighet genom bättre representativitet i olika befolkningsgrupper. Förändringarna i metod och frågeformulär har gjort att resultaten inte ska jämföras med tidigare års mätningar (Vårdbarometern).

Tillgång till vård

Kap 2.

Tillgång till den hälso- och sjukvård man behöverÖnskat värde: Högt
Enheter
2017
Jönköpings län90 %
Kalmar län89,4 %
Halland89,3 %
Gotland88,2 %
Västerbotten86 %
Uppsala län85 %
Sörmland84,5 %
Kronoberg84,4 %
Örebro län84,4 %
Västmanland84,2 %
Östergötland84,2 %
Stockholms län84,1 %
Gävleborg82,5 %
Blekinge82,3 %
Dalarna82,1 %
Västra Götaland81,9 %
Skåne81,5 %
Jämtland Härjedalen81,4 %
Värmland81,1 %
Västernorrland79,6 %
Norrbotten78,1 %
Procent

Förtroende för vården

Kap 3.

Förtroende för sjukvården i sin helhetÖnskat värde: Högt
Enheter
2017
Kalmar län72,2 %
Jönköpings län72 %
Örebro län71,9 %
Halland71,2 %
Uppsala län69 %
Östergötland67,3 %
Västerbotten66,5 %
Västmanland65 %
Gotland63,8 %
Kronoberg63,1 %
Värmland61,5 %
Jämtland Härjedalen60,7 %
Stockholms län59,8 %
Blekinge59 %
Dalarna58,3 %
Sörmland57,5 %
Skåne56,9 %
Västra Götaland56,7 %
Norrbotten55,2 %
Gävleborg51,5 %
Västernorrland46,2 %
Procent

Förtroende för sjukhusÖnskat värde: Högt
Enheter
2017
Örebro län78,9 %
Kalmar län78,4 %
Halland77,7 %
Östergötland76,7 %
Västerbotten76 %
Jönköpings län75,5 %
Uppsala län74,9 %
Gotland72,7 %
Kronoberg71,6 %
Västmanland70,8 %
Jämtland Härjedalen69,6 %
Dalarna68,3 %
Stockholms län68,3 %
Värmland68,1 %
Västra Götaland65,8 %
Skåne64,9 %
Blekinge64,8 %
Norrbotten63,4 %
Sörmland62,2 %
Gävleborg56,4 %
Västernorrland52,5 %
Procent

Förtroende för vård- eller hälsocentralÖnskat värde: Högt
Enheter
2017
Jönköpings län70,8 %
Halland69,5 %
Kalmar län68,8 %
Uppsala län64 %
Kronoberg62,9 %
Örebro län61,9 %
Östergötland61,2 %
Stockholms län61,1 %
Sörmland61,1 %
Västerbotten61 %
Västmanland60,4 %
Blekinge60 %
Gävleborg59,8 %
Jämtland Härjedalen59,5 %
Gotland59,3 %
Norrbotten56,8 %
Västra Götaland56,6 %
Värmland55,8 %
Dalarna55,6 %
Skåne55,6 %
Västernorrland55,4 %
Procent

Förtroende för 1177 Vårdguiden via telefonÖnskat värde: Högt
Enheter
2017
Västerbotten71,2 %
Kronoberg69,6 %
Uppsala län69,1 %
Jämtland Härjedalen68,7 %
Blekinge67,7 %
Örebro län67,7 %
Gotland67,1 %
Västra Götaland65,1 %
Sörmland64,8 %
Halland64,2 %
Värmland63,3 %
Dalarna63,2 %
Västmanland62,7 %
Västernorrland62,6 %
Kalmar län62,2 %
Jönköpings län60,8 %
Stockholms län60,6 %
Östergötland59,7 %
Gävleborg59,5 %
Skåne58,6 %
Norrbotten57,7 %
Procent

Förtroende för 1177 Vårdguiden på webben, 1177.seÖnskat värde: Högt
Enheter
2017
Örebro län68,9 %
Uppsala län68,4 %
Västerbotten68,2 %
Kronoberg66,3 %
Västmanland66,1 %
Gotland65,2 %
Halland65 %
Kalmar län64,6 %
Blekinge64,2 %
Västra Götaland64,2 %
Stockholms län63,5 %
Jämtland Härjedalen60,9 %
Jönköpings län60,8 %
Dalarna60,7 %
Sörmland60,6 %
Värmland60,4 %
Västernorrland60,4 %
Östergötland60,1 %
Skåne58,7 %
Gävleborg56,6 %
Norrbotten56,1 %
Procent

Rimliga väntetider

Kap 4.

Rimlig väntetid till sjukhusvårdÖnskat värde: Högt
Enheter
2017
Kalmar län66,7 %
Jönköpings län65,7 %
Gotland63,8 %
Halland60,4 %
Östergötland54,2 %
Örebro län54 %
Blekinge52,5 %
Stockholms län52,1 %
Västmanland52 %
Gävleborg51 %
Kronoberg50,2 %
Sörmland49,6 %
Jämtland Härjedalen49,5 %
Värmland48,3 %
Västerbotten48 %
Uppsala län47,3 %
Dalarna46,9 %
Norrbotten45,1 %
Skåne43,9 %
Västernorrland42,4 %
Västra Götaland42 %
Procent

Rimlig väntetid till vård- eller hälsocentralÖnskat värde: Högt
Enheter
2017
Kalmar län79,1 %
Jönköpings län77,3 %
Gävleborg71,5 %
Östergötland69,1 %
Gotland68,7 %
Kronoberg67,3 %
Halland66,4 %
Örebro län66 %
Blekinge65,8 %
Västmanland65,1 %
Sörmland64,3 %
Västerbotten63,7 %
Jämtland Härjedalen63,4 %
Dalarna62,2 %
Norrbotten62,1 %
Västernorrland61,7 %
Stockholms län60,4 %
Västra Götaland60,1 %
Uppsala län59,3 %
Värmland59,2 %
Skåne56,3 %
Procent

Kvalitetsaspekter

Kap 5.

Förtroende för att vård ges på lika villkorÖnskat värde: Högt
Enheter
2017
Jönköpings län66,8 %
Halland64 %
Kalmar län63,6 %
Örebro län63 %
Gotland62,6 %
Uppsala län60,6 %
Kronoberg60,2 %
Blekinge59,6 %
Västmanland58,8 %
Sörmland57,7 %
Östergötland57,7 %
Värmland57,1 %
Västerbotten56,7 %
Västra Götaland55,8 %
Stockholms län55,2 %
Gävleborg54,9 %
Skåne54,4 %
Dalarna54,1 %
Jämtland Härjedalen51,1 %
Norrbotten50,4 %
Västernorrland43,5 %
Procent

Positiv till koncentration av behandling om kvaliteten blir högreÖnskat värde: Högt
Enheter
2017
Örebro län79,5 %
Västmanland78,6 %
Uppsala län78,1 %
Kronoberg77,1 %
Dalarna76,1 %
Gotland75,9 %
Värmland75,6 %
Blekinge75,4 %
Kalmar län74,4 %
Halland73,4 %
Stockholms län72,5 %
Östergötland72,5 %
Sörmland71,8 %
Västra Götaland71,7 %
Jämtland Härjedalen71,1 %
Västerbotten70,9 %
Jönköpings län70,2 %
Gävleborg69,3 %
Skåne67,5 %
Norrbotten62,5 %
Västernorrland58,3 %
Procent

Positivt diskutera levnadsvanor vid besök i sjukvårdÖnskat värde: Högt
Enheter
2017
Kalmar län88,8 %
Halland88,7 %
Gävleborg86,9 %
Jönköpings län86,6 %
Sörmland86,6 %
Stockholms län86,2 %
Västra Götaland86,1 %
Örebro län86,1 %
Östergötland85,7 %
Västerbotten85,5 %
Jämtland Härjedalen85,3 %
Västernorrland85,2 %
Kronoberg85 %
Uppsala län85 %
Västmanland85 %
Blekinge84,8 %
Dalarna84,7 %
Gotland84,6 %
Värmland84,5 %
Skåne84,3 %
Norrbotten84,2 %
Procent

Vårdbarometern

Kap 6.

Vårdbarometern var från 2001 fram till 2015 en årlig nationell befolkningsundersökning. Syftet var att fånga invånarperspektivet i frågor om hälso- och sjukvården. Vårdbarometern har nu ersatts av hälso- och sjukvårdsbarometern.
I Vårdbarometern deltog alla Sveriges landsting och regioner, och intervjuade ungefär en halv procent av den vuxna befolkningen varje år. För att följa utvecklingen i samhället och i sjukvården anpassades frågeformuläret med tiden. År 2010 gjorde man en mer genomgripande förändring vilket till viss del påverkar möjligheten till jämförelser över tid. Nedan presenteras tidigare års resultat från Vårdbarometerns mätningar.

Vårdbarometern


1. Uppfattning att vård ges på lika villkor
2015
Typ av mått: Procent
3. Upplevd rimlig väntetid till sjukhusvård
2015
Typ av mått: Procent
4. Upplevd rimlig väntetid till vårdcentral
2015
Typ av mått: Procent
5. Upplevd god tillgång till sjukvård
2015
Typ av mått: Procent
  Riket