Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Mina enhetslistor

  • !

Diabetessjukvård för typ 1

Diabetes är en kronisk sjukdom som cirka 450 000 svenskar lever med. De flesta personer med diabetes har sin regelbundna vårdkontakt med primärvården.

Indikatorer som ingår i rapporten

Diabetes typ 1

Diabetes är en kronisk sjukdom som även medför ökad risk för andra sjukdomar, så kallade diabeteskomplikationer. Exempel på diabeteskomplikationer är hjärtinfarkt och kärlkramp, ischemisk stroke, högt blodtryck, kärlförträngning i ben och ögonsjukdomar, till exempel retinopati. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att diabeteskomplikationer kan fördröjas eller förhindras. Detta gör man bäst genom att brett angripa de riskfaktorer som har starkast samband med uppkomsten av komplikationer.

För diabetesvården finns ett antal etablerade kvalitetsindikatorer som speglar riskfaktorer och behandlingsmål för dessa. Bland dem är patienternas långtidsblodsockervärde (HbA1c), blodtryck och kolesterol, liksom förekomst av rökning och fetma. Utöver gängse indikatorer om blodsockerkontroll, blodtryck och blodfetter i primärvård ingår här även indikatorer om ögonbottenkontroll och fotundersökning.

Nationella diabetesregistret samlar data om diabetesvård både från medicinkliniker och från primärvården. Täckningsgraden avseende läkemedelsbehandlade personer med diabetes var över 88 procent för riket totalt 2013, men med variationer mellan landstingen. En liten grupp landsting har lägre täckningsgrad än 85 procent. Täckningsgrad för sjukhus är mycket hög och är således hög även i primärvård, generellt sett. Täckningsgraden avseende läkemedelsbehandlade personer med diabetes var över 88 procent för riket totalt 2013, men med variationer mellan landstingen. En liten grupp landsting har lägre täckningsgrad än 85 procent. Täckningsgrad för sjukhus är mycket hög och är således hög även i primärvård, generellt sett.

Socialstyrelsen uppdaterade sina nationella riktlinjer för diabetesvården 2015. En viktig del av riktlinjearbetet är framtagandet av kvalitetsindikatorer som ger stöd för systematisk uppföljning. Utvärderingar av de nationella riktlinjerna har publicerats 2012 och 2015.

Förekomst av diabetes typ 1

Kap 1.

Förekomst av diabetes typ 1Önskat värde: Lågt
Enheter
1970
Blekinge-
Dalarna-
Gotland-
Gävleborg-
Halland-
Jämtland Härjedalen-
Jönköpings län-
Kalmar län-
Kronoberg-
Norrbotten-
Skåne-
Stockholms län-
Sörmland-
Uppsala län-
Värmland-
Västerbotten-
Västernorrland-
Västmanland-
Västra Götaland-
Örebro län-
Östergötland-
Antal per hundra tusen

Levnadsvanor

Kap 2.

LEVNADSVANOR VID DIABETES TYP 1


Målvärde

Ögonbotten och fotundersökningar

Kap 3.

Ögonbotten och fotundersökningar vid Diabetes typ 1


Målvärde

Rikssnitt

Blodsocker

Kap 4.

Blodsocker vid diabetes, typ 1


Rikssnitt

Blodtryck

Kap 5.

BLODTRYCK VID DIABETES, TYP 1


Målvärde

Blodfetter

Kap 6.

Blodfetter vid diabetes, typ 1


Rikssnitt

Njurfunktion

Kap 7.

NJURFUNKTION VID DIABETES, TYP 1


Rikssnitt

Dödlighet

Kap 8.

Överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes