Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Mina enhetslistor

  • !

Kvinnors hälsa

En kartläggning visar att det finns utmaningar och förbättringsmöjligheter inom vård som rör kvinnors hälsa.

Indikatorer som ingår i rapporten

Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus

Kap 1.

Regeringen och SKL slöt i december 2015 en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och andra insatser för kvinnors hälsa. En kartläggning har gjorts under 2016 för att identifiera konkreta utmaningar och förbättringsområden utifrån överenskommelsens fokus.

Förbättringsområden som identifieras för kvinnors hälsa är bland annat; anpassad vård och läkemedelsförskrivning i primärvården; ökad kunskap om smärttillstånd hos kvinnor; utökat och mer jämlikt stöd i frågor som rör den sexuella- och reproduktiva hälsan, samt ett utökat fokus på äldre och yngre kvinnors fysiska och psykiska hälsa.

I denna rapport kan vi bland annat se att bara tre av tolv indikatorer från Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop), har ett förbättrat resultat på riksnivå från 2014 till 2015. Jämförelser av vårdgarantin (besök inom 90 dagar till specialiserad kvinnosjukvård) visar också att det finns stora skillnader i landet.

Gynekologisk kirurgi

Kap 2.

GYNEKOLOGISK KIRURGI OPERATIONS-FREKVENS OCH -TEKNIK


Rikssnitt

GYNEKOLOGISK KIRURGI PATIENTenkät


Rikssnitt

Bröstcancer

Kap 3.

BRÖSTCANCERINDIKATORER


Graf kan tyvärr inte ritas ut. Det kan bero på att valda enheter saknar data.

Graviditet

Kap 4.

graviditet


Målvärde

Rikssnitt

Kostnader

Kap 5.

Kostnader Kvinnosjukvård


Rikssnitt

Utfallsmått

Kap 6.

UTFALL KVINNOSJUKVÅRD


Målvärde