Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Mina enhetslistor

  • !

Tillgänglighet

Alla som söker hjälp ska få vård inom en viss tid. Det är en viktig del för att uppnå jämlik vård med hög kvalitet.

Indikatorer som ingår i rapporten

Väntetider i Vården och Vårdgarantin

I vårdgarantin regleras hur länge den som söker hjälp ska behöva vänta för att få kontakt, besök eller behandling. Eftersom väntetiderna i vården ofta upplevs som långa är det viktigt att de mäts och följs upp för att kunna åtgärdas. I den här rapporten finns indikatorer som visar hur vårdgarantin efterlevs, exempelvis läkarbesök inom sju dagar och besök hos specialiserad vård inom 90 dagar.

Den nationella vårdgarantins tidsgränser 0–7–90–90 dagar innebär:

0 - Kontakt med primärvården samma dag. Samma dag som man söker hjälp för ett hälsoproblem ska man få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.

7- Läkarbesök i primärvården inom sju dagar Bedömer vårdpersonal att man behöver träffa en läkare ska man få en tid inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen.

90 - Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar Om man får en remiss till den planerade specialiserade vården ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss.

90 - Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska man få en tid till detta inom 90 dagar.

Vårdgarantin gäller inte:
a) Om man tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet (om man senare ändrar sig kan man tacka ja till erbjudandet).
b) Om man av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.
c) Medicinsk service såsom laboratorie- och röntgenundersökning.
d) Utredningar och undersökningar.
e) Hjälpmedelsförsörjning med undantag av utprovning av hörapparater.
f) Återbesök.

Vård hos annan vårdgivare:
Om den enhet, där man sökt vård, inte kan erbjuda tid inom vårdgarantins tidsgräns ska man informeras om detta och erbjudas vård hos annan vårdgivare. Det kan vara inom det egna landstinget eller hos annat landsting/region. Detta ska ske utan merkostnad för patienten. Man kan avstå från detta erbjudande och välja att vänta längre. Om man senare ångrar sig kan man alltid kontakta sin vårdgivare på nytt. Vårdgarantin börjar då gälla från detta datum.

Läs mer om väntetider i vården här

Läkarbesök inom sju dagar primärvård

Kap 1.

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvårdÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket89,1 %
Procent

Genomförda besök inom 90 dagar

Kap 2.

Genomförda första besök inom 90 dagar i specialiserad vårdÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket81,4 %
Procent

BESÖK INOM 90 DAGAR FÖR OLIKA SPECIALITETER


  Riket

BESÖK INOM 90 DAGAR FÖR OLIKA SPECIALITETER Forts.


Genomförda operationer inom 90 dagar

Kap 3.

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i specialiserad vårdÖnskat värde: Högt
Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket72,4 %
Procent

OPERATION INOM 90 DAGAR OLIKA SPECIALITETER


OPERATION INOM 90 DAGAR OLIKA SPECIALITETER Forts.


  Riket