Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Innehållsförteckning

1177 i allmänhetens tjänst

Varje månad görs 2 miljoner inloggningar för att boka tid på vårdcentralen, läsa sin journal, förnya ett recept eller ställa en fråga om till exempel psykisk ohälsa. Webbplatsen har blivit självklar som informationskälla och första kontakt med vården.

Hög användning och snabb tillväxt

Teresa Nilsson, varumärkesansvarig på 1177 Vårdguiden ser en mycket snabb tillväxt för tjänsterna på 1177

Vård i var mans dator

Kap 1.

– Användningen är hög idag och vi ser en otrolig tillväxt. På bara ett år är det 800 000 fler inloggningar in under en månad, säger Teresa Nilsson, varumärkesansvarig på 1177 Vårdguiden.

Allt började i liten skala för 20 år sedan då några landsting började samverka och skapa en faktabank med patientinformation på webben. Konceptet byggdes på med en telefontjänst och fler och fler landsting hakade på. Idag är alla 21 landsting och regioner med både i utveckling och finansiering av den gemensamma tjänsten.

– Detta är ett unikt, långsiktigt samarbete och det finns en solidarisk anda mellan landsting och regioner att hjälpa varandra, utbyta idéer och erfarenheter. Det är så jag hoppas att man kommer att se på jämförelsesiffrorna på Vården i siffror också – att vi kan lära av varandra.

Inga fake news

Kap 2.

1177 Vårdguiden består av tre delar: webbplatsen med information om sjukdomar och om var och hur man söker vård, den nationella sjukvårdsrådgivningen per telefon på nummer 1177 samt e-tjänster för att sköta sina vårdkontakter. Redan från början fanns en tydlig tanke att patientinformationen skulle vara oberoende, ickekommersiell, pålitlig och kvalitetssäkrad. I tider av falska nyheter är förtroendet för 1177 Vårdguiden högt.

– Vi har väldigt stort förtroende hos befolkningen, så fort vi lanserar något nytt inom 1177 Vårdguiden får det snabbt en acceptans. Vår årliga kundmätning visar att användarna litar på oss och tycker att de får pålitlig information.

Webbplatsen 1177.se har över 8 miljoner besök i månaden. Den ligger på elfte plats på listan över våra vanligaste informationskällor på internet, före både till exempel Sveriges Radio och Instagram. Varje månad besvaras cirka 400 000 samtal på telefonnumret 1177. 1 500 sjuksköterskor i hela landet arbetar i skift för att bemanna telefontjänsten.

– 1177 Vårdguiden är ett jätteviktigt verktyg för att skapa jämlik vård. I dag har vi alla tillgång till samma tjänster och kunskap dygnet runt över hela landet. Det är en rättvisefråga.

Självklar grund för digitaliserad vård

Kap 3.

År 2018 kommer 1177 Vårdguiden ha en ny teknisk plattform. Då blir det möjligt att börja skapa ett bättre flöde och kontakt mellan de tre kanalerna webbplatsen, sjukvårdsrådgivningen och e-tjänsten. Det ska underlätta för invånarna att samla information om alla sina hälso- och vårdkontakter.

– Vi ser att man vill kontakta vården på nya och smidigare sätt och kunna sköta mer själv. Videosamtal finns redan, men nu ser vi att de kommer på bred front. Man vill både kunna samtala digitalt med sjukvårdsrådgivningen och sin vårdcentral och ha videomöten med läkaren. Efterfrågan på digitaliserad vård i form av stöd och kurser via nätet som till exempel KBT-behandling och skolor för närstående till patienter ökar också.

Teresa Nilsson pekar på den snabba teknikutvecklingen som en av de framtida utmaningarna. En annan är att det tar tid att implementera nya arbetssätt i vården.

– Det vi gör för att underlätta för invånaren och patienten måste gå hand i hand med att det blir bättre för vårdpersonalen och passa in i deras arbetsprocesser.

Individens perspektiv bakom framgång

Kap 4.

1177 Vårdguiden tar individens perspektiv. Detta är en viktig framgångsfaktor menar Teresa Nilsson.

– Det är en tjänst från vården, men vi står alltid på patientens sida. Man ska känna det både när man ringer och tar del av vår information. Vi berättar också om vilka rättigheter man har i vården, hur man gör om man vill klaga eller få en second opinion. Vårt mål är att göra invånaren mer kunnig, trygg och delaktig i sin egen hälsa och vård.